Vem är då jag,  Anna, personen bakom HappyHabitz.

Jag bor i Sundsvall och har en Magisterexamen inom teknik & IT. Under mina dryga 20 år i arbetslivet på olika IT- och telekombolag, från Göteborg till Sundsvall, så har intresset för människor, team, personlig utveckling och välmående ökat successivt. Jag brinner för goda samarbeten fyllda med positiv energi och strävar alltid efter glädje, effektivitet, trivsel och synergier.

Jag har deltagit i och bevittnat hur projekt och program genomförts, hur omorganisationer påverkat samt behovet av kontinuerligt förändringsarbete och förändringsledning. Jag har uppmärksammat hur alltfler människor påverkas negativt av ökade krav, tidspress och stress.

Vi möter varje dag ett ökat informationsflöde med ett enormt brus. Under en vanlig arbetsdag med många intryck och mer eller mindre konstant uppkoppling under vår egen fritid så behöver vi träna på att fokusera och hushålla med vår energi.

Jag är intresserad av att vi kan må så bra som möjligt. Att många mår dåligt idag vill jag råda bot på. Vi behöver förändra vårt mindset – och Mindfulness är en beprövad metod med bevisat goda resultat. Därför utbildade jag mig till Mindfulness instruktör hos iLivEra hösten 2017.

Jag vill sprida energi, glädje, mervärde och hjälpa människor att skapa nya goda vanor (HappyHabitz).

Mindfulness ger hållbara människor!

 

 

Mina samarbetspartners

Goda Energier, http://godaenergier.se/
Spiragården Åre, http://spiragardenare.se/
Camp Faravid, http://spiragardenare.se/